Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bryggja skule (UTGÅTT)
6711 BRYGGJA
Org.nr 975276724
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Vågsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,1 4,9 5,0 5,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 8,7 8,6 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,4 83,7 50,0 44,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 10,0 16,3 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 8,6 8,7 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 9,9 10,3 11,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 73,0 100,0 82,3 84,4
Lærertimer som gis til undervisning 5 074 3 505 3 544 3 839
Undervisningstimer totalt per elev 113 85 86 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no