Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bryggja skule AS (privat)
Norefossvegen 1
6711 BRYGGJA
Org.nr 920335195
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bryggja skule AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 33,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 17,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 6,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,3 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,2 65,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 965 4 104
Undervisningstimer totalt per elev 82 121
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no