Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brunla ungdomsskole
Vardeveien 34
3292 STAVERN
Org.nr 974584697
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,3 24,1 22,1 21,6 20,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 11,1 11,4 11,3 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,1 86,1 83,3 79,2 79,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 10,2 11,1 11,4 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 14,8 15,1 15,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,1 17,2 18,1 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2 21,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 911 12 429 11 775 11 305 11 257
Undervisningstimer totalt per elev 62 59 58 58 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no