Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brunla ungdomsskole
Vardeveien 34
3292 STAVERN
Org.nr 974584697
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,0 25,3 24,1 22,1 21,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 10,6 11,1 11,4 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,8 94,1 86,1 83,3 79,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 9,5 10,2 11,1 11,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 14,1 14,8 15,1 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,2 16,0 16,1 17,2 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 95,1 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 397 13 911 12 429 11 775 11 305
Undervisningstimer totalt per elev 53 62 59 58 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no