Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brunkeberg oppvekstsenter - Avd skule
Brunkebergvegen 602 A
3850 KVITESEID
Org.nr 975278689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kviteseid kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,4 2,6 2,7 2,7 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,1 10,6 12,1 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,4 42,6 67,5 43,1 41,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 20,5 14,8 26,5 24,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 8,3 9,8 11,2 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,2 8,6 10,6 13,1 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 691 1 887 1 887 1 900 2 109
Undervisningstimer totalt per elev 77 82 70 61 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no