Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brunkeberg Oppvekstsenter - Avd skule
Brunkebergvegen 602 A
3850 KVITESEID
Org.nr 975278689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kviteseid kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 2,4 2,6 2,7 2,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 9,6 9,1 10,6 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,4 52,4 42,6 67,5 43,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 17,2 20,5 14,8 26,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 8,9 8,3 9,8 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,1 9,2 8,6 10,6 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 86,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 147 1 691 1 887 1 887 1 900
Undervisningstimer totalt per elev 89 77 82 70 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no