Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brundalen skole
Leistadvegen 3
7047 TRONDHEIM
Org.nr 975292886
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,9 35,0 38,3 37,2 37,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,3 12,9 13,3 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,4 100,2 107,3 120,3 126,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 12,4 10,7 9,8 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 14,4 13,0 13,4 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 17,9 16,5 17,6 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,8 90,4 83,4 91,9 86,6
Lærertimer som gis til undervisning 21 433 22 514 25 300 24 398 25 326
Undervisningstimer totalt per elev 52 52 57 56 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no