Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brundalen skole
Leistadvegen 3
7047 TRONDHEIM
Org.nr 975292886
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,4 33,9 35,0 38,3 37,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 14,3 14,3 12,9 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,8 108,4 100,2 107,3 120,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 11,2 12,4 10,7 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 14,4 14,4 13,0 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 18,7 17,9 16,5 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,3 80,8 90,4 83,4 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 20 379 21 433 22 514 25 300 24 398
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 52 57 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no