Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brumunddal ungdomsskole
Skolevegen 14
2383 BRUMUNDDAL
Org.nr 975295079
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Brumunddal ungdomsskole Ringsaker kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 39,1 437,4 2 083,4 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 10,2 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 38 345 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,1 105,8 60,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 8,7 16,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 11,1 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 14,5 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 14,6 15,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 12,8 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,3 15,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1 18,2 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 98,8 97,2 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 858 281 656 1 315 357 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 53 70 63 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no