Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brumunddal ungdomsskole
Skolevegen 14
2383 BRUMUNDDAL
Org.nr 975295079
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 39,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 21 858
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no