Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brumunddal ungdomsskole
Skolevegen 14
2383 BRUMUNDDAL
Org.nr 975295079
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 38,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 430
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no