Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brumunddal ungdomsskole
Skolevegen 14
2383 BRUMUNDDAL
Org.nr 975295079
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 37,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 233,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 22 187
Undervisningstimer totalt per elev 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no