Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brumunddal ungdomsskole
Skolevegen 14
2383 BRUMUNDDAL
Org.nr 975295079
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Brumunddal ungdomsskole 36,1 37,5 38,8 39,1 39,0
Ringsaker kommune 417,5 416,9 437,0 437,4 438,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Brumunddal ungdomsskole 12,0 11,5 11,5 12,3 12,0
Ringsaker kommune 10,5 10,3 10,0 10,2 10,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Brumunddal ungdomsskole 3 2 3 3 2
Ringsaker kommune 34 34 36 38 38
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Brumunddal ungdomsskole 150,2 233,7 140,4 134,1 165,0
Ringsaker kommune 118,8 117,4 108,6 105,8 105,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Brumunddal ungdomsskole 7,3 4,4 7,2 7,8 6,3
Ringsaker kommune 8,1 8,1 8,4 8,7 8,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Brumunddal ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ringsaker kommune 11,5 11,4 10,9 11,1 11,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Brumunddal ungdomsskole 16,5 15,9 15,3 16,4 16,0
Ringsaker kommune 14,0 14,1 13,9 14,5 14,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Brumunddal ungdomsskole 20,0 17,9 20,4 20,1 19,9
Ringsaker kommune 14,6 14,3 14,2 14,6 14,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Brumunddal ungdomsskole 0,0 0,0
Ringsaker kommune 12,8 12,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Brumunddal ungdomsskole 0,0 0,0
Ringsaker kommune 14,3 14,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Brumunddal ungdomsskole 20,1 19,9
Ringsaker kommune 18,2 18,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Brumunddal ungdomsskole 98,8 98,2 98,0 98,2 100,0
Ringsaker kommune 99,3 99,1 98,6 98,8 99,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Brumunddal ungdomsskole 21 731 22 187 22 430 21 858 22 214
Ringsaker kommune 271 784 274 978 284 003 281 656 282 711
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Brumunddal ungdomsskole 55 57 57 53 55
Ringsaker kommune 68 69 72 70 71
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no