Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brumunddal ungdomsskole
Skolevegen 14
2383 BRUMUNDDAL
Org.nr 975295079
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 40,7 36,1 37,5 38,8 39,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,0 11,5 11,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 126,0 150,2 233,7 140,4 134,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 7,3 4,4 7,2 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 16,5 15,9 15,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 20,0 17,9 20,4 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 98,8 98,2 98,0 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 22 816 21 731 22 187 22 430 21 858
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 57 57 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no