Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bruhagen barneskole
Bruhagen
6530 AVERØY
Org.nr 896850172
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Averøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 25,7 26,1 26,5 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,1 10,8 11,4 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,6 47,8 48,2 48,2 47,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,8 21,0 20,3 21,1 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,1 10,8 11,4 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 13,6 13,7 14,9 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 100,0 97,7 96,6 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 273 17 214 17 556 17 570 17 760
Undervisningstimer totalt per elev 66 67 69 65 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no