Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brøttum barne- og ungdomsskole
Brøttumsvegen 14
2372 BRØTTUM
Org.nr 875289632
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 32,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 191,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 395
Undervisningstimer totalt per elev 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no