Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brøttum barne- og ungdomsskole
Brøttumsvegen 14
2372 BRØTTUM
Org.nr 875289632
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,9 31,5 31,0 32,5 33,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,1 10,8 11,0 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 170,3 178,7 180,4 191,2 173,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 5,2 5,3 4,9 5,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 11,8 11,7 12,1 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 12,3 14,8 14,8 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,9 16,0 18,3 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,5 23,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 623 20 339 19 099 19 395 20 065
Undervisningstimer totalt per elev 69 69 65 64 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no