Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brøttum barne- og ungdomsskole
Brøttumsvegen 14
2372 BRØTTUM
Org.nr 875289632
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ringsaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,5 31,9 31,5 31,0 32,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,1 10,1 10,8 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 127,5 170,3 178,7 180,4 191,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 5,5 5,2 5,3 4,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 10,6 11,8 11,7 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 13,9 12,3 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,0 14,9 16,0 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 753 20 623 20 339 19 099 19 395
Undervisningstimer totalt per elev 63 69 69 65 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no