Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brønnøysund barne- og ungdomsskole
Skolegata 8
8900 BRØNNØYSUND
Org.nr 974621746
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Brønnøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,5 37,6 37,0 39,1 41,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,6 11,8 10,2 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 8 8 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,1 36,7 49,9 42,0 58,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,2 27,7 20,6 21,7 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,3 12,3 10,0 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 15,8 15,2 14,7 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,4 16,7 14,7 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,1 94,6 94,4 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 945 23 271 22 829 24 607 26 608
Undervisningstimer totalt per elev 59 61 60 69 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no