Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brønnøy kommune
Kommunenr 1813
Alle grunnskoler med adresse i Brønnøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 98,5 101,5 93,8 102,8 108,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 10,9 11,9 10,7 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 22 19 14 17 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,4 51,7 74,5 59,7 63,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5 19,0 14,5 16,1 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 11,3 13,1 11,0 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 13,4 13,5 13,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,8 17,8 14,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,3 95,9 97,9 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 60 979 65 481 60 380 66 251 69 582
Undervisningstimer totalt per elev 62 66 60 67 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no