Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brønnøy kommune
Kommunenr 1813
Alle grunnskoler med adresse i Brønnøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 101,5 93,8 102,8 108,2 105,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,9 10,7 10,1 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 19 14 17 15 23
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,7 74,5 59,7 63,8 42,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,0 14,5 16,1 14,2 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 13,1 11,0 10,1 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,5 13,7 14,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 17,8 14,6 14,4 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 95,9 97,9 97,3 97,9
Lærertimer som gis til undervisning 65 481 60 380 66 251 69 582 66 047
Undervisningstimer totalt per elev 66 60 67 71 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no