Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brønnerud skole
Drøbakveien 63
1433 ÅS
Org.nr 974603195
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 11,0 12,6 14,7 13,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 11,9 10,9 9,7 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,8 74,5 98,2 67,0 132,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,3 13,1 8,9 13,2 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 11,9 10,8 9,7 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 14,0 13,9 15,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 72,0 73,8 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 504 6 716 7 577 9 912 9 015
Undervisningstimer totalt per elev 58 62 68 76 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no