Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bringedalsbygda skule
Skulevegen 6
5462 HERØYSUNDET
Org.nr 975281647
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 7,0 6,6 6,5 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,2 10,7 10,7 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,9 76,7 66,7 52,4 55,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,2 12,3 15,0 19,1 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,0 10,7 10,7 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 11,0 12,2 12,4 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 418 4 816 4 573 4 504 4 100
Undervisningstimer totalt per elev 66 73 69 69 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no