Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bringedalsbygda skule
Skulevegen 6
5462 HERØYSUNDET
Org.nr 975281647
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,0 6,6 6,5 6,1 6,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,7 10,7 12,5 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,7 66,7 52,4 55,6 26,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 15,0 19,1 20,4 34,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,7 10,7 12,6 10,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 12,2 12,4 13,8 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 816 4 573 4 504 4 100 4 267
Undervisningstimer totalt per elev 73 69 69 59 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no