Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brevik skole
Falkeveien 24
1555 SON
Org.nr 975299120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestby kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,3 24,2 23,5 24,8 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,6 11,7 10,6 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 3 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,8 54,0 71,9 60,1 44,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 19,5 14,6 15,9 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 11,6 11,8 10,6 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 13,7 13,6 13,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 90,9 90,7 83,5 82,4
Lærertimer som gis til undervisning 17 385 16 274 15 627 16 663 16 606
Undervisningstimer totalt per elev 63 64 64 70 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no