Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brevik oppvekstsenter - Avd skole
Chrystiesgate 11
3950 BREVIK
Org.nr 975277879
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,1 13,2 12,9 13,0 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 14,3 15,1 14,2 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,6 153,2 114,9 143,6 160,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 8,4 11,9 9,0 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 14,4 15,1 14,4 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 16,9 20,2 17,8 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 612 8 788 8 688 8 773 8 316
Undervisningstimer totalt per elev 50 52 49 52 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no