Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brevik Oppvekstsenter - Avd skole
Chrystiesgate 11
3950 BREVIK
Org.nr 975277879
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,1 13,1 13,2 12,9 13,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,8 14,3 15,1 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,4 103,6 153,2 114,9 143,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,4 12,7 8,4 11,9 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 15,1 14,4 15,1 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 19,3 16,9 20,2 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 556 8 612 8 788 8 688 8 773
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 52 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no