Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremnes ungdomsskule
Bremnes
5430 BREMNES
Org.nr 975281221
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,3 34,7 38,9 35,0 38,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,2 10,3 11,0 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,2 97,0 90,0 103,8 153,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 9,5 10,6 9,7 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 13,5 13,8 14,7 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 20,8 18,2 19,3 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 367 20 661 23 564 21 020 21 888
Undervisningstimer totalt per elev 67 65 64 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no