Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremnes ungdomsskule
Bremnes
5430 BREMNES
Org.nr 975281221
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,3 37,3 34,7 38,9 35,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,8 10,2 10,3 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,6 66,2 97,0 90,0 103,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 13,5 9,5 10,6 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 13,0 13,5 13,8 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 20,4 20,8 18,2 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 055 22 367 20 661 23 564 21 020
Undervisningstimer totalt per elev 65 67 65 64 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no