Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Bremanger kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 57,2 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,3 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 36 563 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev 87 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no