Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Davik Oppvekst - Avd skule 9,3
Hauge Oppvekst - Avd skule 16,0
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 7,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 1,8
Svelgen Oppvekst - Avd skule 20,9
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 2,2
Antall elever per årsverk til undervisning
Davik Oppvekst - Avd skule 8,0
Hauge Oppvekst - Avd skule 7,9
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 6,2
Kolset Oppvekst - Avd skule 5,6
Svelgen Oppvekst - Avd skule 9,4
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Davik Oppvekst - Avd skule 0
Hauge Oppvekst - Avd skule 1
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 2
Kolset Oppvekst - Avd skule 0
Svelgen Oppvekst - Avd skule 4
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Davik Oppvekst - Avd skule 327,3
Hauge Oppvekst - Avd skule 78,9
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 19,5
Kolset Oppvekst - Avd skule 100,0
Svelgen Oppvekst - Avd skule 39,0
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 75,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Davik Oppvekst - Avd skule 2,4
Hauge Oppvekst - Avd skule 9,2
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 30,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 5,5
Svelgen Oppvekst - Avd skule 20,4
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Davik Oppvekst - Avd skule 11,0
Hauge Oppvekst - Avd skule 10,0
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 6,4
Kolset Oppvekst - Avd skule 5,7
Svelgen Oppvekst - Avd skule 10,6
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Davik Oppvekst - Avd skule 8,3
Hauge Oppvekst - Avd skule 8,5
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 0,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 0,0
Svelgen Oppvekst - Avd skule 10,8
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Davik Oppvekst - Avd skule 12,1
Hauge Oppvekst - Avd skule 12,3
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 7,5
Kolset Oppvekst - Avd skule 6,1
Svelgen Oppvekst - Avd skule 13,1
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Davik Oppvekst - Avd skule 12,3
Hauge Oppvekst - Avd skule 12,0
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 8,2
Kolset Oppvekst - Avd skule 7,8
Svelgen Oppvekst - Avd skule 11,5
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Davik Oppvekst - Avd skule 23,2
Hauge Oppvekst - Avd skule 10,5
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 7,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 4,7
Svelgen Oppvekst - Avd skule 15,7
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 2,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Davik Oppvekst - Avd skule 10,3
Hauge Oppvekst - Avd skule 13,6
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 0,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 0,0
Svelgen Oppvekst - Avd skule 12,8
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Davik Oppvekst - Avd skule 100,0
Hauge Oppvekst - Avd skule 94,4
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 100,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 0,0
Svelgen Oppvekst - Avd skule 88,0
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Davik Oppvekst - Avd skule 6 178
Hauge Oppvekst - Avd skule 10 194
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4 887
Kolset Oppvekst - Avd skule 1 311
Svelgen Oppvekst - Avd skule 12 397
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 1 596
Undervisningstimer totalt per elev
Davik Oppvekst - Avd skule 86
Hauge Oppvekst - Avd skule 88
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 119
Kolset Oppvekst - Avd skule 131
Svelgen Oppvekst - Avd skule 75
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no