Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 57,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 36 563
Undervisningstimer totalt per elev 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no