Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 58,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 37 043
Undervisningstimer totalt per elev 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no