Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 54,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 34 595
Undervisningstimer totalt per elev 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no