Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 58,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 37 241
Undervisningstimer totalt per elev 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no