Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 59,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 39 103
Undervisningstimer totalt per elev 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no