Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 59,8 58,3 54,7 58,1 57,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 9,2 9,4 8,4 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 11 10 9 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,9 45,9 48,2 50,7 50,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 18,1 17,4 15,0 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 10,4 10,7 9,2 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 10,1 10,4 9,9 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 13,5 13,3 12,3 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,3 93,1 96,3 93,3 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 39 103 37 241 34 595 37 043 36 563
Undervisningstimer totalt per elev 84 77 75 84 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no