Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Davik Oppvekst - Avd skule 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3
Hauge Oppvekst - Avd skule 15,1 14,3 15,3 15,4 16,0
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 6,4 6,7 6,8 7,1 7,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 4,8 2,7 2,0 1,8 1,8
Svelgen Oppvekst - Avd skule 21,1 22,1 18,7 22,3 20,9
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 3,3 3,2 2,6 2,2 2,2
Antall elever per årsverk til undervisning
Davik Oppvekst - Avd skule 7,0 8,4 8,1 7,5 8,0
Hauge Oppvekst - Avd skule 8,4 8,5 8,8 8,3 7,9
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 8,0 8,7 7,4 7,1 6,2
Kolset Oppvekst - Avd skule 3,2 4,7 5,0 5,6 5,6
Svelgen Oppvekst - Avd skule 10,6 11,1 12,3 9,6 9,4
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 9,1 8,1 8,0 8,8 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Davik Oppvekst - Avd skule 1 0 0 1 0
Hauge Oppvekst - Avd skule 2 2 2 1 1
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 2 2 2 3 2
Kolset Oppvekst - Avd skule 0 0 0 0 0
Svelgen Oppvekst - Avd skule 4 5 5 4 4
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Davik Oppvekst - Avd skule 114,8 197,4 0,0 98,5 327,3
Hauge Oppvekst - Avd skule 72,6 52,8 60,8 110,0 78,9
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 22,6 25,8 22,1 18,1 19,5
Kolset Oppvekst - Avd skule 136,4 109,1 71,4 100,0 100,0
Svelgen Oppvekst - Avd skule 44,0 37,6 39,0 42,9 39,0
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 63,6 75,8 47,6 237,5 75,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Davik Oppvekst - Avd skule 5,8 4,1 0,0 7,3 2,4
Hauge Oppvekst - Avd skule 10,4 14,8 13,0 7,1 9,2
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 34,2 32,6 31,8 36,9 30,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 2,3 4,0 6,9 5,5 5,5
Svelgen Oppvekst - Avd skule 21,4 24,5 25,8 18,6 20,4
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 13,5 10,4 16,3 3,6 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Davik Oppvekst - Avd skule 7,9 10,4 10,3 9,6 11,0
Hauge Oppvekst - Avd skule 10,0 10,2 11,9 10,1 10,0
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 8,1 9,0 7,6 7,4 6,4
Kolset Oppvekst - Avd skule 3,3 4,7 5,1 5,8 5,7
Svelgen Oppvekst - Avd skule 12,1 13,3 14,5 10,4 10,6
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 9,2 8,5 8,1 8,9 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Davik Oppvekst - Avd skule 8,6 9,6 9,1 8,3 8,3
Hauge Oppvekst - Avd skule 8,9 9,5 9,2 9,5 8,5
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svelgen Oppvekst - Avd skule 11,4 11,1 13,0 11,5 10,8
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Davik Oppvekst - Avd skule 11,0 15,7 14,5 12,9 12,1
Hauge Oppvekst - Avd skule 12,1 13,7 13,1 12,7 12,3
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 10,0 11,5 10,0 9,4 7,5
Kolset Oppvekst - Avd skule 6,7 5,2 5,1 6,1 6,1
Svelgen Oppvekst - Avd skule 14,9 15,5 16,6 14,1 13,1
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 10,7 9,6 8,9 9,4 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Davik Oppvekst - Avd skule 9,4 12,3
Hauge Oppvekst - Avd skule 11,8 12,0
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 6,6 8,2
Kolset Oppvekst - Avd skule 6,5 7,8
Svelgen Oppvekst - Avd skule 12,5 11,5
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 9,3 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Davik Oppvekst - Avd skule 25,1 23,2
Hauge Oppvekst - Avd skule 10,8 10,5
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 12,3 7,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 5,9 4,7
Svelgen Oppvekst - Avd skule 13,2 15,7
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 9,5 2,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Davik Oppvekst - Avd skule 12,7 10,3
Hauge Oppvekst - Avd skule 14,4 13,6
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 0,0 0,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 0,0 0,0
Svelgen Oppvekst - Avd skule 16,8 12,8
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Davik Oppvekst - Avd skule 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0
Hauge Oppvekst - Avd skule 85,3 81,9 91,9 90,9 94,4
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kolset Oppvekst - Avd skule 63,8 76,0 100,0 43,5 0,0
Svelgen Oppvekst - Avd skule 88,3 96,5 95,2 93,8 88,0
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Davik Oppvekst - Avd skule 6 137 6 175 6 178 6 179 6 178
Hauge Oppvekst - Avd skule 9 534 9 149 9 492 10 034 10 194
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4 518 4 746 4 820 4 887 4 887
Kolset Oppvekst - Avd skule 3 464 1 913 1 482 1 311 1 311
Svelgen Oppvekst - Avd skule 13 169 12 967 10 770 13 035 12 397
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 2 281 2 291 1 853 1 597 1 596
Undervisningstimer totalt per elev
Davik Oppvekst - Avd skule 99 82 85 92 86
Hauge Oppvekst - Avd skule 84 82 78 83 88
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 92 85 100 104 119
Kolset Oppvekst - Avd skule 231 159 148 131 131
Svelgen Oppvekst - Avd skule 67 64 57 73 75
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule 81 92 93 84 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no