Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 1438
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 61,8 59,8 58,3 54,7 58,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,5 9,2 9,4 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 11 10 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,1 49,9 45,9 48,2 50,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 15,6 18,1 17,4 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 9,2 10,4 10,7 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,9 9,8 10,1 10,4 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 12,3 13,5 13,3 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,0 89,3 93,1 96,3 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 41 355 39 103 37 241 34 595 37 043
Undervisningstimer totalt per elev 85 84 77 75 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no