Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brekstad barneskole
Kirkeveien 3b
7130 BREKSTAD
Org.nr 974620472
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,7 18,2 20,7 20,5 20,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 11,7 11,7 11,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,6 66,3 70,8 53,7 60,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 16,6 15,4 20,0 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 11,9 11,8 11,5 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 14,1 14,3 14,4 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,2 90,6 93,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 362 12 686 14 200 14 364 14 225
Undervisningstimer totalt per elev 58 63 63 65 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no