Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brekstad barneskole
Kirkeveien 3b
7130 BREKSTAD
Org.nr 974620472
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,0 17,7 18,2 20,7 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,8 11,7 11,7 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,2 74,6 66,3 70,8 53,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 16,2 16,6 15,4 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,0 11,9 11,8 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 16,3 14,1 14,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,2 90,6 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 12 721 12 362 12 686 14 200 14 364
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 63 63 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no