Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brekken skole
Brekkebygd
7370 BREKKEBYGD
Org.nr 975282759
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Røros kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,0 8,5 7,6 9,5 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 3,7 3,9 5,0 3,7 3,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,0 96,2 72,2 41,7 38,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 3,1 4,7 6,3 6,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,4 4,7 5,1 4,7 4,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,9 4,1 5,1 3,8 3,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 77,4 86,0 69,1 83,4
Lærertimer som gis til undervisning 5 344 4 675 3 844 4 932 4 926
Undervisningstimer totalt per elev 198 187 148 197 214
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no