Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brekke skule
Yndesdalsvegen 2719
5961 BREKKE
Org.nr 975290212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gulen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 10,5 10,5 9,3 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 7,9 8,2 8,4 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 205,3 0,0 324,0 1 042,9 928,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 0,0 2,4 0,7 0,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 8,9 8,0 9,0 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 9,4 11,8 10,5 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 9,6 9,6 9,9 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,8 10,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 882 6 921 6 976 6 139 5 662
Undervisningstimer totalt per elev 88 89 86 84 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no