Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brekke skule (utgått)
5459 FJELBERG
Org.nr 975281531
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,1
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 770
Undervisningstimer totalt per elev 128
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no