Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brekke skule (UTGÅTT)
5459 FJELBERG
Org.nr 975281531
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,1 1,1
Antall elever per årsverk til undervisning 4,8 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,6 5,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,6 5,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 770 770
Undervisningstimer totalt per elev 154 128
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no