Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brekkåsen skole
Klemmets Veg 260
7227 GIMSE
Org.nr 989152394
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Melhus kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 20,5 20,1 20,6 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 11,6 12,1 11,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,1 96,4 92,4 56,8 51,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 11,0 11,8 18,0 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,8 12,5 11,7 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 13,8 14,9 14,8 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,2 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 158 13 913 13 407 13 644 11 861
Undervisningstimer totalt per elev 71 64 62 65 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no