Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breivikbotn skole
Fjellveien 6
9593 BREIVIKBOTN
Org.nr 974601974
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hasvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 4,2 3,3 3,7 3,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 6,0 5,6 5,8 5,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 1 250,0 1 150,0 0,0 1 900,0 1 500,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,4 0,5 0,0 0,3 0,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,0 6,1 5,8 6,0 4,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,0 6,1 6,0 6,1 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 92,2 62,6
Lærertimer som gis til undervisning 3 069 2 832 2 119 2 423 2 233
Undervisningstimer totalt per elev 123 123 132 128 149
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no