Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breimyra skole
Breimyra 68B
5134 FLAKTVEIT
Org.nr 980155307
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,8 19,3 19,5 19,6 22,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,6 13,5 13,8 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 202,7 199,1 212,4 216,8 231,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,4 5,8 5,8 5,8 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 16,8 18,0 18,4 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 20,7 20,3 20,7 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 716 11 730 11 664 11 650 13 344
Undervisningstimer totalt per elev 56 52 49 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no