Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breim skule
Skulevegen 2
6826 BYRKJELO
Org.nr 994427067
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gloppen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Breim skule 11,8 13,0 12,7 11,4 12,5
Gloppen kommune 79,5 81,1 87,7 82,2 83,5
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Breim skule 11,4 10,2 9,5 11,1 10,3
Gloppen kommune 10,7 10,6 9,8 10,6 10,3
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Breim skule 5 6 5 5 5
Gloppen kommune 15 15 17 15 19
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Breim skule 24,2 20,3 23,3 22,1 22,2
Gloppen kommune 50,7 51,6 45,4 50,2 40,5
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Breim skule 42,4 45,3 36,2 44,1 40,0
Gloppen kommune 19,3 18,8 19,4 18,8 22,2
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Breim skule 11,4 10,4 9,5 11,1 10,4
Gloppen kommune 12,5 11,5 10,4 11,1 11,0
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Breim skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gloppen kommune 10,7 12,4 12,1 13,7 12,4
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Breim skule 13,6 12,7 11,4 14,4 13,4
Gloppen kommune 15,8 14,6 13,2 14,6 14,0
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Breim skule 12,6 12,5
Gloppen kommune 12,7 12,2
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Breim skule 16,7 14,7
Gloppen kommune 14,3 14,1
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Breim skule 0,0 0,0
Gloppen kommune 17,0 15,7
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Breim skule 100,0 89,1 92,9 100,0 81,5
Gloppen kommune 99,8 97,3 94,7 95,3 95,7
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Breim skule 7 865 8 727 8 378 7 410 7 995
Gloppen kommune 51 299 52 751 55 825 51 798 51 914
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Breim skule 65 73 78 67 72
Gloppen kommune 66 67 72 67 69
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no