Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breim skule
Skulevegen 2
6826 BYRKJELO
Org.nr 994427067
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gloppen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,8 13,0 12,7 11,4 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,2 9,5 11,1 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,2 20,3 23,3 22,1 22,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 42,4 45,3 36,2 44,1 40,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 10,4 9,5 11,1 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 12,7 11,4 14,4 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,1 92,9 100,0 81,5
Lærertimer som gis til undervisning 7 865 8 727 8 378 7 410 7 995
Undervisningstimer totalt per elev 65 73 78 67 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no