Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breim skule
Skulevegen 2
6826 BYRKJELO
Org.nr 994427067
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gloppen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 11,8 13,0 12,7 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,4 10,2 9,5 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,9 24,2 20,3 23,3 22,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,1 42,4 45,3 36,2 44,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,4 10,4 9,5 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 13,6 12,7 11,4 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 89,1 92,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 865 7 865 8 727 8 378 7 410
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 73 78 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no