Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breilia skole
Breilia 2
9603 HAMMERFEST
Org.nr 975279626
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,0 41,4 42,4 42,3 40,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,7 7,9 7,4 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,3 43,7 46,2 40,7 53,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 15,2 14,9 15,8 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 10,2 10,7 9,8 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 14,2 14,5 11,3 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,3 12,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 257 23 506 24 091 24 346 23 156
Undervisningstimer totalt per elev 85 85 83 89 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no