Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breidablikk ungdomsskole
Frøyas vei 33
3216 SANDEFJORD
Org.nr 974594390
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 35,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 120
Undervisningstimer totalt per elev 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no