Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breidablikk ungdomsskole
Frøyas vei 33
3216 SANDEFJORD
Org.nr 974594390
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Breidablikk ungdomsskole 47,3 46,4 34,8 38,5 35,2
Sandefjord kommune 610,6 617,1 603,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Breidablikk ungdomsskole 11,9 12,5 16,2 13,9 14,6
Sandefjord kommune 12,8 12,8 12,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Breidablikk ungdomsskole 4 5 11 13 10
Sandefjord kommune 129 134 127
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Breidablikk ungdomsskole 124,1 95,0 43,1 36,2 45,7
Sandefjord kommune 54,8 53,1 56,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Breidablikk ungdomsskole 8,4 11,1 31,7 34,0 27,8
Sandefjord kommune 21,1 21,7 21,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Breidablikk ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandefjord kommune 12,9 13,0 12,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Breidablikk ungdomsskole 15,9 16,6 21,5 18,6 19,4
Sandefjord kommune 17,2 16,9 17,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Breidablikk ungdomsskole 16,6 17,3 23,9 21,1 21,3
Sandefjord kommune 17,4 17,8 17,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Breidablikk ungdomsskole 0,0 0,0
Sandefjord kommune 15,6 15,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Breidablikk ungdomsskole 0,0 0,0
Sandefjord kommune 18,1 17,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Breidablikk ungdomsskole 21,2 21,3
Sandefjord kommune 21,1 21,8
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Breidablikk ungdomsskole 89,0 96,3 100,0 99,3 100,0
Sandefjord kommune 98,5 98,3 98,5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Breidablikk ungdomsskole 27 005 25 683 19 323 22 274 20 120
Sandefjord kommune 395 563 397 190 393 659
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Breidablikk ungdomsskole 55 53 41 47 45
Sandefjord kommune 56 56 55
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no