Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breidablikk ungdomsskole
Frøyas Vei 33
3216 SANDEFJORD
Org.nr 974594390
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,1 47,3 46,4 34,8 38,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,9 12,5 16,2 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 11 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,0 124,1 95,0 43,1 36,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 8,4 11,1 31,7 34,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 15,9 16,6 21,5 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 16,6 17,3 23,9 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,5 89,0 96,3 100,0 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 25 710 27 005 25 683 19 323 22 274
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 53 41 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no