Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breidablikk skole
Industriveien 40
7072 HEIMDAL
Org.nr 975278956
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 24,5 26,6 29,4 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,1 11,5 10,7 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 7 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,9 36,5 56,4 49,8 45,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 29,7 19,4 19,6 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,1 11,9 10,8 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 14,5 14,6 13,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 373 16 286 18 625 19 814 19 528
Undervisningstimer totalt per elev 59 61 64 69 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no