Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breidablikk skole
Skøyenvegen 5
2344 ILSENG
Org.nr 975270955
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 9,6 9,5 9,7 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 12,6 11,5 13,0 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,5 156,5 135,6 81,4 68,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 7,2 7,7 14,5 15,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 12,6 11,4 13,1 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 13,9 12,5 15,0 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 810 6 354 6 401 6 498 6 954
Undervisningstimer totalt per elev 64 59 65 57 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no