Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Breidablikk skole
Skøyenvegen 5
2344 ILSENG
Org.nr 975270955
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 10,2 9,6 9,5 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,5 12,6 11,5 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,0 120,5 156,5 135,6 81,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 8,7 7,2 7,7 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 11,5 12,6 11,4 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 13,4 13,9 12,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 447 6 810 6 354 6 401 6 498
Undervisningstimer totalt per elev 60 64 59 65 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no