Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattvåg ungdomsskule
Dalevegen 50
6270 BRATTVÅG
Org.nr 975290182
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 18,4 18,1 18,2 20,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 10,8 10,5 10,7 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,9 151,7 105,5 158,3 167,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 6,4 9,0 5,9 5,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9 14,4 13,9 14,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 18,0 17,0 15,7 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 83,4
Lærertimer som gis til undervisning 11 380 10 858 10 784 10 459 11 704
Undervisningstimer totalt per elev 68 61 63 61 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no