Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattvåg barneskule
Skulesvingen 4a
6270 BRATTVÅG
Org.nr 975284069
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Brattvåg barneskule Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,4 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 67,3 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 284 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 70 65 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no