Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattvåg barneskule
Skulesvingen 4A
6270 BRATTVÅG
Org.nr 975284069
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 67,3
Lærertimer som gis til undervisning 15 284
Undervisningstimer totalt per elev 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no