Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Brattvåg barneskule
Skulesvingen 4a
6270 BRATTVÅG
Org.nr 975284069
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 13 434
Undervisningstimer totalt per elev 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no